Banske postrojbe

Nakon ustrojavanja ostalih dijelova Vojne granie duž granice i kordona s Osmanlijskim carstvom posljednja na red došla je granica na Kupi i Savi takozvana Banska zemlja. Nakon ustroja regularnih postrojbi u Slavonskom generalatu tadašnji hrvatski ban Karlo grof Batthányi ustrojio je 1750. na nekadašnjem području Petrinjske ili Banske zemlje dvije pješačke i jednu konjaničku