Steničnjak

Na pola puta između Topuskog i Karlovca nalaze se ostaci jednog od najvećih srednjovjekovnih gradova između rijeka Kupe, Save i Une, grad koji je izgrađen prije Karlovca i Sisačke utvrde. Taj srednjovjekovni grad zvao se Steničnjak. "Stari je Steničnjak bio opsegom veći grad, nego li i jedan srednjovjekovni grad što još postoji u