Antička Siscija bila je jedan od najznačajnijih gradova rimske Panonije. Važnost njezina osnutka i višetisućljetne opstojnosti naselja je prapovijesna tekovina. Rimljani su iskoristili idealan smještaj pretpovijesnog naselja na obalama rijeke Kupe, koje je imalo golemu važnost u realizaciji predrimskih komunikacija i protoka ljudi i roba na širem Europskom prostoru. Sposobnost rimske apsorpcije i asimilacije zatečenih društvenih, političkih i gospodarskih odnosa bila je presudna kod traženja pogodnog smještaja i osnivanja Siscije, ključnog i polazišnog središta za strateško napredovanje k Dunavu i za očuvanje i širenje svih oblika komunikacije, a time i romanizacije.

Rimljani grade Sisciu nakon što 35. god pr.Kr. zauzeli Segesticu, nekadašnji ilirsko-keltski grad. Budući rimski car Oktavijan je zauzeo i razorio utvrđeni grad s 12 000 vojnika, nakon tridesetodnevne opsade i nakon što je prije toga spalio i opljačkao okolna sela. U tzv. Panonskom ratu, ustanku u provinciji Panoniji od 6.-9. god. Segestica postoje obitavalište zloglasne XV Rimske Apollinaris legije. Julius Cezar je prvotno osnovao XV legiju za potrebe osvajačkog pohoda na Galiju 51. pr.n.e. (De bellum Galico), a kasnije je ista služila za kaznene pohode. Tragovi XV Legije se gube u 4.st. na Eufratu u obrani tada još jedinstvenog Carstva protiv najezde azijskih osvajača. 441. godine upadaju Huni na područje Panonije.

Sredinom trećeg stoljeća osnovana je poznata kovnica novca, a svoj vrhunac Siscia postiže 297. godine kada je postala središtem provincije Panonije Savije. U tom razdoblju grad je važno raskrižje rimskih puteva, središta obrta i sjedište carskog ureda za ubiranje poreza.

Kršćanstvo, koje se unatoč progonima, nezaustavljivo širi Carstvom uhvatilo je korijenje i u Sisciji. Prvi poznati sisački biskup bio je Kvirin koji je biskupovao od 284. godine pa do mučeničke smrti, vjerojatno 303.

Propadanjem Rimskog Carstva gubi se značaj Siska kao središta, a i velika seoba naroda dovela je do Siska Hune, Gale, Avare i Slavene koji su rušili i dobrim dijelom uništili antičku kulturu.

Izvor: TZ grada Siska

FOTO: Mogući izgled Siscie